polityka prywatności


Polityka prywatności korzystania z portalu wgnkredyty.com

I. Definicje.
1.    WGN Kredyty – spółka WGN Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 22, kod: 50 – 079, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000190514, NIP: 897-10-08-037, REGON: 930469783, będąca twórcą oraz właścicielem praw do Portalu, uprawniona do dysponowania jego zasobami.
2.    Partner – podmiot współpracujący z WGN Kredyty na podstawie umowy o współpracy gospodarczej;
3.    Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna, które uzyskały dostęp do usług oferowanych przez Portal.
4.    Biuro WGN Kredyty – WGN Kredyty oraz Partnerzy;
5.    Portal – Portal wgnkredyty.com

II. Zasady ogólne
Zgodnie z przyjętą praktyką większości portali internetowych, WGN – Kredyty przechowuje zapytania HTTP kierowane do Portalu. Oznacza to, że WGN Kredyty znane są publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Portalu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Znane są również:
1. czas nadejścia zapytania,
2. czas wysłania odpowiedzi,
3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony wgnkredyty.com nastąpiło przez odnośnik,
6. informacje o przeglądarce i rozdzielczości ekranu użytkownika.
Dla zapewnienia jak najwyższej jakości, pliki z logami okazjonalnie są analizowane w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

III. Dane osobowe użytkowników.
Korzystanie z Portalu jest co do zasady anonimowe. Jednakże w pewnych przypadkach (w celu skorzystania z określonych funkcji Portalu) może być wymagane podanie przez Użytkownika określonych danych osobowych. Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do działania Portalu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczą.
Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez Użytkownika i przepisami prawa polskiego, szczególnie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Dane osobowe Użytkowników będą pobierane i przetwarzane jedynie w celu zapewnienia Użytkownikom możliwości pełnego i sprawnego korzystania z Portalu. Za zgodą Użytkownika jego dane osobowe mogą być również wykorzystane dla celów promocyjnych lub marketingowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez WGN Kredyty lub odpowiednio przez poszczególnych Partnerów z ograniczonym dostępem do tych danych. Dane osobowe nie będą sprzedawane i użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że za zgodą Użytkownika witryny lub gdy wymaga tego obowiązujące prawo.
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać ich poprawienia lub usunięcia ze zbioru danych WGN Kredyty lub odpowiednio ze zbiorów danych poszczególnych Partnerów. Żądanie poprawienia albo usunięcia danych należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość mailową wyłącznie na adres e-mail, pod którym Użytkownik skontaktował z uprzednio danym biurem WGN Kredyty.

IV. Uwarunkowania techniczne.
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) mogą być gromadzone przez WGN Kredyty i/lub wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych celem zapewnienia należytej jakości świadczonych usług oraz poprawy efektywności pracy Portalu.
Ponadto, mając na względzie konieczność dostosowania zamieszczonych w Portalu treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, udostępnianie danych zawartych w Portalu może odbywać się przy wykorzystaniu tzw. plików Cookies, czyli niewielkich informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika w plikach cookie.txt, które serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Zawartość plików Cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby możliwość przechowywania plików Cookies na jego komputerze została całkowicie wyłączona. Należy jednak pamiętać, iż skutkiem takiej konfiguracji może być utrata możliwości korzystania przez Użytkownika z niektórych funkcjonalności Portalu.

V. Niezapowiedziane wiadomości
WGN Kredyty oraz Partnerzy zastrzegają sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskane zostały dzięki działalności związanej z www.wgnkredyty.com oraz które to osoby wyraziły zgodę na otrzymywanie takich informacji. Pod określeniem „niezapowiedziane wiadomości” rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.wgnkredyty.com (w szczególności zmiany, aktualizacje), niekomercyjne wiadomości (w szczególności życzenia, osobiste komentarze) oraz informacje komercyjne dotyczące działalności prowadzonej przez Partnerów.
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych WGN Kredyty.
Informacje komercyjne są filtrowane przez WGN Kredyty oraz Partnerów w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

VI. Wyłączenia
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów, firm i innych podmiotów oraz osób fizycznych, których dane kontaktowe podane są na stronach portalu wgnkredyty.com. Powyższe nie dotyczy danych kontaktowych Partnerów.

VII. Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane przy okazji publikacji artykułów i innych materiałów oraz wypowiedzi na forum dyskusyjnym w Portalu są dostępne dla wszystkich odwiedzających. Nie ma możliwości zabezpieczenia autorów publikacji oraz użytkowników forum dyskusyjnego przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

IX. Postanowienia końcowe.
Z uwagi na rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Portalu, WGN Kredyty zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na dotychczas stosowane przez WGN Kredyty oraz Partnerów standardy bezpieczeństwa, zgodnie z którymi WGN Kredyty oraz Partnerzy bez wyraźnej prośby lub zgody Użytkownika nie udostępnią innym podmiotom i instytucjom danych osobowych, które go dotyczą. O wprowadzonych zmianach oraz możliwości ich akceptacji Użytkownik zostanie poinformowany przy pierwszym logowaniu w Portalu licząc od daty wprowadzenia zmian.


Słownik finansowy

R
Rata kapitałowa

Część raty kredytu, której spłata pomniejsza, w przeciwieństwie do części odsetkowej raty, saldo kredytu czyli zobowiązanie kredytobiorcy wobec banku. Całkowita rata kredytu składa się z raty kapitałowej i części odsetkowej.

Słownik zawiera wyjaśnienia terminów i pojęć z zakresu prawa i bankowości

Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /wp-content/themes/wgn/right-sidebar-exchange-rates.php on line 99

Warning: file_get_contents(/wp-content/themes/wgn/waluty/1970.01.01.txt): failed to open stream: No such file or directory in /wp-content/themes/wgn/right-sidebar-exchange-rates.php on line 102

Kursy walutKurs z dnia

Waluta Kurs Zmiana %
chfCHF n/a n/a
usdUSD n/a n/a
eurEUR n/a n/a
gbpGBP n/a n/a
Aktualizacja codziennie o godz. 14:00. zobacz kursy archiwalne